Аркадзь Русецкі «Уладзімір Караткевіч: праз гісторыю ў сучаснасць»

 1. Ён нарадзіўся і вырас у Беларусі
 2. Беларускі Вальтэр Скот
 3. Пасцігаць дыялектыку жыцця
 4. Час. Народ. Асоба
 5. Сацыяльна-філасофская накіраванасць паэзіі Ў.Караткевіча
 6. Маральна-эстэтычная скіраванасць паэзіі Ў.Караткевіча
 7. Паэзія У.Караткевіча і вусная народная творчасць
 8. Любоўная лірыка У.Караткевіча
 9. Уладзімір Караткевіч і беларуская мастацкая культура
 10. Замест заключэння, або невялікі роздум над запіснымі кніжкамі Ў.Караткевіча
 11. Спіс выкарыстанай літаратуры

Русецкі А. Уладзімір Караткевіч: праз гісторыю ў сучаснасць: Нататкі літ. творчасці. – Мн.: Маст. літ., 2000. – 300 с.
ISBN 985-02-0423-0.

Яндекс.Метрика