Зямля пад белымі крыламі

 1. Уступ
 2. Зямля мая беларуская
  1. Ад палескiх iмхоў да асвейскiх крынiц
  2. Вёска, о родная вёска мая!
  3. Просiм у хату, госцейкi нашы!
  4. Хлеб і да хлеба
  5. Куфар жыцця
  6. Каля хаты ў садочку
  7. За вёскаю разлiвы каласоў
  8. За рэчкаю, за быстраю азярцо
  9. Зялёны шум
  10. Людзi зямлi беларускай
 3. Камяніцы, і гмахі, і вежы
  1. Горад на Нямiзе
  2. Полацкiя фрэскi
  3. Вiцебск — месца майстроў
  4. Горад магілы льва
  5. Горад зелянiны i вады
  6. Брама краiны
  7. Гродна — меч, i воля, i слава
  8. «Вялікія» малыя гарадкі
 4. Праз дым стагоддзяў
  1. Назад да Кiеўскай Русi
  2. Праддзяржава i яе люд
  3. I паўстане род на род i племя на племя
  4. Літва. Белая Русь
  5. Нязмерна цяжкiя часы
  6. Беларускiя гуманiсты
  7. Сялянская вайна
  8. Навала. Абнаўленне. Паўстанні
  9. У новым рэчышчы
  10. Пасля 1812 года
  11. Першыя ластаўкi, або падарожжа Энея
  12. Голас забароненай Бацькаўшчыны
  13. Мужыцкi адвакат
  14. Абуджэнне
  15. Новыя песнi новага дня
 5. «Беларусь на куце ў хаце сваёй села…»
  1. Вайна i рэвалюцыя
  2. Раз’яднаная зямля
  3. А на землях вольнай Беларусi…
  4. Па этапах
  5. Час вялiкай бяды
 6. Будоўлі, будоўлі, будоўлі
  1. З папялiшчаў, як фенiкс
  2. Сённяшнi дзень
 1. Нарыс спярша пісаўся для ўкраінскіх вучняў старэйшых класаў і быў выдадзены на ўкраінскай мове ў Кіеве ў 1972 годзе («Зямля пад белымі крыламі (Мая Беларусь)» (з рукапісу пераклалі В. Іскра, Г. Ткачэнка, К. Скрыпчанка, Н. Цішчанка). Гэта звязана з тым, што лёс У. Караткевіча быў цесна звязаны з Украінай. Ён правёў у Кіеве некалькі месяцаў пасля яго вызвалення ў 1944 годзе, потым вучыўся ў Кіеўскім дзяржаўным універсітэце імя Т. Р. Шаўчэнкі і працаваў настаўнікам у школе вёскі Лесавічы Тарашчанскага раёна Кіеўскай вобласці. Невыпадкова гэты варыянт кнігі пабудаваны на паралелях двух братніх народаў.
 2. Беларускае выданне кнігі — гэта новая яе рэдакцыя. Адрозніваецца больш грунтоўным даследаваннем гісторыі беларускай зямлі, яе культуры, мовы, літаратуры. І тым, што значна скарочаны экскурсы ў гісторыю Украіны.
 3. Рукапіс першага варыянта нарыса захоўваецца ў ЦНБ НАН РБ, ф. 11, воп. 1, адз. зах. 108, з указаннем даты заканчэння працы: 12 ліпеня 1971 года.
 4. Аўтарызаваны машынапіс захоўваецца ЦНБ НАН РБ, ф. 11, воп. 1, адз. зах. 113. На папцы, у якой знаходзіцца тэкст, зроблены надпіс: «Зямля пад белымі крыламі» (вельмі моцна — на патрабаванне розных там — праўлены экземпляр)”.
 5. Першае кніжнае выданне — Караткевіч У. Зямля пад белымі крыламі. — Мн.: Маст. літ., 1977.
 6. У Зборы твораў У.Караткевіча складальнікі аднавілі праўкі з указанага машынапісу.
 7. Набор зроблены па выданні: Караткевіч У. Збор твораў: У 8 т. Т. 8. Кн. 1. П’есы. Нарыс. — Мн.: Маст. літ., 1990. — С. 385 — 570.
Яндекс.Метрика